GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV, PALACKÉHO 191/1
v
v

Změny v rozvrhu Wednesday 22. 5.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.A M M
3.A M
3.B E E E E E E E E E E E
4.A M M M
4.B M M M
5.B M
6.A M M
6.B M M M M
7.A M M M M M M
7.B M M M M M M M M M M
8.A M M M M M M M M M M M
8.B M M M M M M M M M M M
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BÍMOVÁ Iva .. - - .. -
FOUČKOVÁ Alena Še Hj Ka Šr ..
FRONKOVÁ Lucie .... Šr ..
HANIBALOVÁ Petra Rt .. .. ..
HENDRYCHOVÁ Alena - - - Ma - .. .. - .. .. -
HERRMANN Martin - - - .. ....
HOLAN Radomír - - - .. - - .. - - - -
JÁGROVÁ Dana - .. Pa - .... .... .. .. .. - -
KADEŘÁBKOVÁ Veronika Kn
KAŠPAROVÁ Jana - Vn Vn - .... Šr Fr - - - -
KOTLABA Radek - - - - - .. Vl -
KRICHEBAUEROVÁ Jana .. .. Hj
MATĚJŮ Jakub Rt
OBRÁZKOVÁ Jitka - .... .. - - - - -
ODLOŽILÍKOVÁ Michaela Rt - .... .. Vi .. ..
PALACZUKOVÁ Kateřina .. .. ..
PAVLÍČEK Jan
PROTIVÁNKOVÁ Zdeňka - Kz - .. Kz Kz - - - - -
REŠLOVÁ Miroslava - Fr .. .... Šr Vl - - -
RYGEROVÁ Jiřina - - .. .. Kr Ma Ma ....
RYGEROVÁ Bára - - - Fo .... Rt ..
RYCHTAŘÍKOVÁ Jana Ma
STRÁNSKÁ Eva .. Še Ka ....
SVOBODOVÁ Helena .. - - .. - -
ŠVEJDA Libor Fo St
ŠURÁŇOVÁ Michaela Ma
VAJDOVÁ Hana - - - - - - - - - - -
VAŇKOVÁ Eva - - - - -
VÁŇOVÁ Petra .... -
VČELIŠOVÁ Karolína Pv Pv
VINÁRKOVÁ Květuše Rt .... -
ZÁRUBOVÁ VOLKOVÁ Linda Rt Šr Fr Hr
ŽALUDOVÁ Lubislava - - Kz Rt Zr .. .. - - - -
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 Absc
13 Absc
14 ŠA ŠA ŠA ŠA ŠA ŠA ŠA ŠA ŠA ŠA ŠA
15 ŠA ŠA ŠA ŠA ŠA ŠA ŠA ŠA ŠA ŠA ŠA
16 ŠA ŠA ŠA ŠA ŠA ŠA ŠA ŠA ŠA ŠA ŠA
17 ŠA ŠA ŠA ŠA ŠA ŠA ŠA ŠA ŠA ŠA ŠA
19 ŠA ŠA ŠA ŠA ŠA ŠA ŠA ŠA ŠA ŠA ŠA
BIO Absc
27 Absc
28 Absc
Změny v rozvrzích učitelů
BÍMOVÁ Iva
před 2. hod dohled Dozor 1. patro  
FOUČKOVÁ Alena
1 změna INF 4.B (ANJ) 7
1 spojeno (Še Absc) INF 4.B (ANJ1) 7
3 spojeno (Rg Absc) MAT 3.A (ANJ) 3
3 změna MAT 3.A (ANJ1) 3 nadúvazková hodina
FRONKOVÁ Lucie
1 supl. (Re Z) MAT 1.B 30 za odpadlou
6 spojeno (Zr Z) MAT 1.A (ANJ1) 5
6 supl. (Kš Z) MAT 1.A (ANJ) 5 za odpadlou
HANIBALOVÁ Petra
1 odpadá NJV 8.B (NJVB)
3 změna NJV 7.A (NJVA) CHE
8 změna KNV 7.B (KNV)+
9 změna KNV 7.A (KNV)+
HERRMANN Martin
8 odpadá ČJL 6.A
HOJKA Václav
4 supl. (Fo Z) ZMP 2.A 28 za odpadlou
7 Dozor v jídelně  
7 odpadá GEG 6.B
8 odpadá GEL 5.B
9 odpadá ZMP 4.A
HORÁKOVÁ Hana
7 Dozor 1. a 2. patro  
7 odpadá AKV 7.B (AKVB)
8 odpadá AKV 7.B (AKVB)
KADEŘÁBKOVÁ Veronika
1 odpadá DEJ 3.B
4 odpadá ANJ 3.B (ANJ)
5 Dozor suterén a přízemí  
5 odpadá ANJ 8.A (ANJ1)
6 supl. (St Z) DEJ 5.B 4 za odpadlou
6 odpadá ANJ 8.A (ANJ1)
KÁROVÁ Hana
1 odpadá DEJ 7.B
3 změna DEJ 6.A 13 nadúvazková hodina
4 supl. (Ry Z) DEJ 3.A 3 za odpadlou
KNÍŽKOVÁ Ladislava
3 supl. (Ka Z) MAT 5.B 4 za odpadlou
5 změna MAT 2.B BIO
8 změna DEG 7.B (DEG)+
9 změna DEG 7.B (DEG)+
KOTLABA Radek
9 změna SČJ 7.B (SČJ)+
10 změna SČJ 7.A (SČJ)+
KOZÁK Karel
1 spojeno (Pr Z) ANJ 6.B (ANJ) 6
1 změna ANJ 6.B (ANJ1) 6
2 supl. (Ža Z) ČJL 4.A 21 za odpadlou
4 spojeno (Pr Z) ANJ 6.A (ANJ) 13
4 změna ANJ 6.A (ANJ1) 13
5 spojeno (Pr Z) ANJ 6.A (ANJ) 13
5 změna ANJ 6.A (ANJ1) 13
před 4. hod dohled Dozor 1. patro  
KRICHEBAUEROVÁ Jana
3 odpadá INF 8.B (ANJ)
6 odpadá INF 8.B (ANJ1)
MATĚJŮ Jakub
1 změna ANJ 7.A (ANJ) CHE
1 spojeno (Rt Absc) ANJ 7.A (ANJ1) CHE
2 spojeno (Šr Absc) ANJ 1.A (ANJ1) 5
3 supl. (Hn Z) ANJ 4.B 7 za odpadlou
5 Dozor suterén a přízemí  
5 odpadá ANJ 8.A (ANJ)
6 Dozor 1. a 2. patro  
6 odpadá ANJ 8.A (ANJ)
PALACZUKOVÁ Kateřina
1 odpadá ŠPJ 8.B (ŠPJB)
2 spojeno (Já Z) NJV 5.A (NJVA) 27
2 změna ŠPJ 5.A (ŠPJA) 27
3 změna ŠPJ 7.A (ŠPJ2) mim
PAVLÍČEK Jan
2 změna HUV 3.A (ANJ1) 3
2 spojeno (Vč Absc) HUV 3.A (ANJ) 3
4 změna HUV 4.A (ANJ1) 21
4 spojeno (Vč Absc) HUV 4.A (ANJ) 21
POSPÍŠILOVÁ Jana
1 změna MAT 4.A 21
RYGEROVÁ Jiřina
8 odpadá ZSV 6.B
RYCHTAŘÍKOVÁ Jana
2 změna FRJ 5.A (FRJ)+ 4
2 spojeno (Od Z) ŠPJ 5.B (ŠPJB) 4
3 supl. (Ža Z) ZSV 5.A (ANJ1) 27 za odpadlou
3 spojeno (Zr Z) ZSV 5.A (ANJ) 27
4 spojeno (Ma Absc) ANJ 7.A (ANJ) CHE
4 změna ANJ 7.A (ANJ1) CHE nadúvazková hodina
6 supl. (Rg Z) ČJL 2.B BIO za odpadlou
6 změna FRJ 6.A (FRJ)+
7 změna FRJ 4.B (FRJ)+
před 3. hod dohled Dozor 2. patro  
SLÁDKOVÁ Zlata
před 1., 3. hod dohled Dozor 1. patro  
STRÁNSKÁ Eva
4 spojeno (Še Absc) VZD 1.A (ANJ) 5
SVOBODOVÁ Helena
5 odpadá ČJL 8.B (ANJ)
ŠVEJDA Libor
2 spojeno (Fo Absc) INF 4.B (ANJ1) 7
2 změna INF 4.B (ANJ) 7
3 změna DIT 1.A (ANJ1) 5
3 spojeno (St Z) DIT 1.A (ANJ) 5
před 3. hod dohled Dozor přízemí  
ŠURÁŇOVÁ Michaela
3 supl. (Fr Z) ANJ 1.B 30 za odpadlou
4 supl. (Re Z) ANJ 1.B 30 za odpadlou
4 odpadá ANJ 3.B (ANJ1)
5 spojeno (Zr Z) ANJ 1.A (ANJ) 5
5 supl. (Kš Z) ANJ 1.A (ANJ1) 5 za odpadlou
6 změna ANJ 3.A (ANJ1) 3 nadúvazková hodina
6 spojeno (Fo Absc) ANJ 3.A (ANJ) 3
8 odpadá AKV 7.A (AKVA)
9 odpadá AKV 7.A (AKVA)
VANĚK Jakub
2 změna ZMP 1.B 30 nadúvazková hodina
8 odpadá TEV 4.B (Chl)
9 odpadá TEV 4.B (Chl)
VÁŇOVÁ Petra
1 spojeno (Kš Z) CHE 2.B (ANJ1) BIO
1 změna CHE 2.B (ANJ) BIO nadúvazková hodina
2 spojeno (Kš Z) CHE 2.B (ANJ) BIO
2 změna CHE 2.B (ANJ1) BIO nadúvazková hodina
4 změna FYZ 4.B 7
5 změna CHE 4.A 21
před 5. hod dohled Dozor 2. patro  
VČELIŠOVÁ Karolína
1 spojeno (Pv Absc) VYV 3.A (ANJ) 3
1 změna VYV 3.A (ANJ1) 3 nadúvazková hodina
3 spojeno (Pv Absc) VYV 4.A (ANJ) 21
3 změna VYV 4.A (ANJ1) 21 nadúvazková hodina
5 spojeno (Re Z) VYV 5.A (ANJ) 27
5 změna VYV 5.A (ANJ1) 27
6 spojeno (Re Z) VYV 5.A (ANJ1) 27
6 změna VYV 5.A (ANJ) 27
VINÁRKOVÁ Květuše
6 Dozor 1. a 2. patro  
6 odpadá MAT 7.B
VLAŠIČ Damien Marcel
1 odpadá ŠPJ 8.A (ŠPJA)
3 změna ŠPJ 7.B (ŠPJ1)+
6 Dozor suterén a přízemí  
6 odpadá ŠPJ 6.A (ŠPJ1)
7 Dozor 1. a 2. patro  
7 změna KŠV 7.B (KŠV)+
8 změna KŠV 7.A (KŠV)+
před 3. hod dohled Dozor 1. patro  
ZÁRUBOVÁ VOLKOVÁ Linda
2 změna FYZ 7.A CHE nadúvazková hodina
4 spojeno (Ža Z) FYZ 5.A (ANJ) mim
4 změna FYZ 5.A (ANJ1) mim
před 2. hod dohled Dozor 2. patro  
Změny v rozvrzích tříd
2.A
4 ZMP 28 supluje Hj (Fo)
7. les., 5. les. Maturity
1.A
2 ANJ ANJ1 5 spojí Ma (Šr)
3 DIT ANJ1 5 změna Še
3 DIT ANJ 5 spojí Še (St)
4 VZD ANJ 5 spojí St (Še)
5 ANJ ANJ 5 spojí Šr (Zr)
5 ANJ ANJ1 5 supluje Šr (Kš)
6 MAT ANJ1 5 spojí Fr (Zr)
6 MAT ANJ 5 supluje Fr (Kš)
1.B
1 MAT 30 supluje Fr (Re)
2 ZMP 30 změna Vk
3 ANJ 30 supluje Šr (Fr)
4 ANJ 30 supluje Šr (Re)
2.B
1 CHE ANJ1 BIO spojí Vn (Kš)
1 CHE ANJ BIO změna Vn
2 CHE ANJ BIO spojí Vn (Kš)
2 CHE ANJ1 BIO změna Vn
5 MAT BIO změna Kn
6 ČJL BIO supluje Rt (Rg)
3.A
1 VYV ANJ 3 spojí (Pv)
1 VYV ANJ1 3 změna
2 HUV ANJ1 3 změna Pv
2 HUV ANJ 3 spojí Pv (Vč)
3 MAT ANJ 3 spojí Fo (Rg)
3 MAT ANJ1 3 změna Fo
4 DEJ 3 supluje Kr (Ry)
6 ANJ ANJ1 3 změna Šr
6 ANJ ANJ 3 spojí Šr (Fo)
8. les. Maturity
3.B
0. - 10. les. Exkurze
4.A
1 MAT 21 změna Ps
2 ČJL 21 supluje Kz (Ža)
3 VYV ANJ 21 spojí (Pv)
3 VYV ANJ1 21 změna
4 HUV ANJ1 21 změna Pv
4 HUV ANJ 21 spojí Pv (Vč)
5 CHE 21 změna Vn
7. - 9. les. Maturity
4.B
1 INF ANJ 7 změna Fo
1 INF ANJ1 7 spojí Fo (Še)
2 INF ANJ1 7 spojí Še (Fo)
2 INF ANJ 7 změna Še
3 ANJ 7 supluje Ma (Hn)
4 FYZ 7 změna Vn
7. - 9. les. Maturity
5.A
2 NJV NJVA 27 spojí Pa (Já)
2 FRJ FRJ 4 změna Rt
2 RUJ RUJ 4 spojí Rt (Vi)
2 ŠPJ ŠPJA 27 změna Pa
3 ZSV ANJ1 27 supluje Rt (Ža)
3 ZSV ANJ 27 spojí Rt (Zr)
4 FYZ ANJ mim spojí Zr (Ža)
4 FYZ ANJ1 mim změna Zr
5 VYV ANJ 27 spojí (Re)
5 VYV ANJ1 27 změna
6 VYV ANJ1 27 spojí (Re)
6 VYV ANJ 27 změna
5.B
2 FRJ FRJ 4 změna Rt
2 RUJ RUJ 4 spojí Rt (Vi)
2 NJV NJVB 4 spojí Rt (Ha)
2 ŠPJ ŠPJB 4 spojí Rt (Od)
3 MAT 4 supluje Kn (Ka)
6 DEJ 4 supluje Ka (St)
8. les. Maturity
6.A
3 DEJ 13 změna Kr
4 ANJ ANJ 13 spojí Kz (Pr)
4 ANJ ANJ1 13 změna Kz
5 ANJ ANJ 13 spojí Kz (Pr)
5 ANJ ANJ1 13 změna Kz
8. les., 6. les. Maturity
6.B
1 ANJ ANJ 6 spojí Kz (Pr)
1 ANJ ANJ1 6 změna Kz
6. - 8. les., 5. les. Maturity
7.A
1 ANJ ANJ CHE změna Ma
1 ANJ ANJ1 CHE spojí Ma (Rt)
2 FYZ CHE změna Zr
3 NJV NJVA CHE změna Ha
3 ŠPJ ŠPJ2 mim změna Pa
4 ANJ ANJ CHE spojí Rt (Ma)
4 ANJ ANJ1 CHE změna Rt
8. - 10. les., 7. les., 5. - 6. les. Maturity
7.B
6. - 10. les., 0. - 4. les. Maturity
8.A
0. - 10. les. Maturity
8.B
0. - 10. les. Maturity
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou