GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV, PALACKÉHO 191/1
v
v

Změny v rozvrhu Monday 6. 12.

KARANTÉNA 1.B
ČÁSTEČNÁ KARANTÉNA 3.B-NEOČKOVANÍ
ZMĚNA SUPLOVÁNÍ 6.12. 2021 7:00

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KADEŘÁBKOVÁ Veronika - Chl Kz Zr Ža .. .. - - -
KOZÁK Karel ....
KRICHEBAUEROVÁ Jana Ža Od Kn - Hn .... .. .. -
PALACZUKOVÁ Kateřina Zr
POSPÍŠILOVÁ Jana Fr - St - - - - - - -
REŠLOVÁ Miroslava - - - - Va Va Fo .. .. -
VAJDOVÁ Hana - Chl .... .... Fo - - - - -
VAŇKOVÁ Marie - .... .... Ry Ža Pr - - -
VÁŇOVÁ Petra Chl Va Va St St - - - -
Místnosti mimo provoz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 Absc Absc
7 Absc Absc
9 Absc
Změny v rozvrzích učitelů
BÍMOVÁ Iva
1 supl. (Ki N) FYZ 3.B 30 přespočetná hod.
FOUČKOVÁ Alena
5 spojeno (Vd N) INF 3.A (ANJ1) 27
5 změna INF 3.A (ANJ) 27
7 Dozor 1. a 2. patro  
před 7. hod dohled Dozor 2. patro  
FRONKOVÁ Lucie
1 supl. (Ps N) MAT 2.A 16 přespočetná hod.
4 změna MAT 7.B CHE
HANIBALOVÁ Petra
před 10. hod dohled Dozor 2. patro  
HENDRYCHOVÁ Alena
6 Dozor 1. a 2. patro  
HERRMANN Martin
před 9. hod dohled Dozor 2. patro  
CHLADOVÁ Lenka
1 supl. (Vn P) HUV 4.B HUV přespočetná hod.
2 supl. (Ka N) MAT 3.B (ANJ) 3 přespočetná hod.
2 spojeno (Vd N) MAT 3.B (ANJ1) 3
před 6. hod dohled Dozor přízemí  
JÁGROVÁ Dana
2 supl. (Vn P) DEJ 6.A CHE přespočetná hod.
3 změna NJV2 7.B (NJV2) 5
před 8. hod dohled Dozor 2. patro  
KAŠPAROVÁ Jana
7 Dozor v jídelně  
před 3. hod dohled Dozor přízemí  
KNÍŽKOVÁ Ladislava
4 supl. (Ki N) MAT 4.B 30 přespočetná hod.
KOZÁK Karel
3 spojeno (Ka N) ANJ1 8.A (ANJ) 17
3 změna ANJ1 8.A (ANJ1) 17
MATĚJŮ Jakub
1 změna ANJ 8.B (ANJ) VYV
před 1. hod dohled Dozor 2. patro  
ODLOŽILÍKOVÁ Michaela
3 supl. (Ki N) ŠPJ 4.A 30 přespočetná hod.
PELIKÁN Karel
před 5. hod dohled Dozor přízemí  
PROTIVÁNKOVÁ Zdeňka
6 spojeno (Vv P) ANJ 4.A (ANJ1) 13
RYGEROVÁ Jiřina
4 spojeno (Vv P) ČJL 1.A (ANJ1) 3
STRÁNSKÁ Eva
3 supl. (Ps N) BIČ 3.B 4 přespočetná hod.
5 spojeno (Vn P) BIO 2.A (ANJ) BIO
6 spojeno (Vn P) BIO 2.A (ANJ1) BIO
před 4. hod dohled Dozor přízemí  
před 3. hod dohled Dozor 2. patro  
SVOBODOVÁ Helena
před 2. hod dohled Dozor 2. patro  
VAŇKOVÁ Eva
3 spojeno (Vn P) VYV 2.B (ANJ1) VYV
4 spojeno (Vn P) VYV 2.B (ANJ) VYV
5 spojeno (Re N) VYV 6.B (ANJ) VYV
6 spojeno (Re N) VYV 6.B (ANJ1) VYV
ZÁRUBOVÁ Linda
4 supl. (Ka N) FYZ 3.B 4 přespočetná hod.
7 Dozor suterén a přízemí  
ŽALUDOVÁ Lubislava
2 supl. (Ki N) CHE 3.A 27 přespočetná hod.
5 supl. (Ka N) FYZ 1.B (ANJ) 19 přespočetná hod.
5 spojeno (Vv P) FYZ 1.B (ANJ1) 19
Změny v rozvrzích tříd
1.A
4 ČJL ANJ1 3 spojí Ry (Vv)
1.B
5 FYZ ANJ 19 supluje Ža (Ka)
5 FYZ ANJ1 19 spojí Ža (Vv)
2.A
1 MAT 16 supluje Fr (Ps)
5 BIO ANJ BIO spojí St (Vn)
6 BIO ANJ1 BIO spojí St (Vn)
2.B
3 VYV ANJ1 VYV spojí Va (Vn)
4 VYV ANJ VYV spojí Va (Vn)
3.A
2 CHE 27 supluje Ža (Ki)
5 INF ANJ1 27 spojí Fo (Vd)
5 INF ANJ 27 změna Fo
3.B
1 FYZ 30 supluje (Ki)
2 MAT ANJ 3 supluje Chl (Ka)
2 MAT ANJ1 3 spojí Chl (Vd)
3 BIČ 4 supluje St (Ps)
4 FYZ 4 supluje Zr (Ka)
4.A
3 ŠPJ 30 supluje Od (Ki)
6 ANJ ANJ1 13 spojí Pr (Vv)
4.B
1 HUV HUV supluje Chl (Vn)
4 MAT 30 supluje Kn (Ki)
6.A
2 DEJ CHE supluje (Vn)
6.B
5 VYV ANJ VYV spojí Va (Re)
6 VYV ANJ1 VYV spojí Va (Re)
7.B
3 NJV2 NJV2 5 změna
4 MAT CHE změna Fr
8 SČJ SČJB odpadá (Re)
9 SČJ SČJB odpadá (Re)
8.A
3 ANJ1 ANJ 17 spojí Kz (Ka)
3 ANJ1 ANJ1 17 změna Kz
6 SCD SCDA odpadá (Ka)
7 SCD SCDA odpadá (Ka)
8 INV INV odpadá (Ki)
9 INV INV odpadá (Ki)
8.B
1 ANJ ANJ VYV změna Ma
8 INV INV odpadá (Ki)
9 INV INV odpadá (Ki)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou

KARANTÉNA 1.B
ČÁSTEČNÁ KARANTÉNA 3.B-NEOČKOVANÍ
ZMĚNA SUPLOVÁNÍ 6.12. 2021 7:00