Menu zvolené stránky/sekce

Celková navigace

Obsah zvolené stránky

Gymnázium Palackého 191/1

Zpět na výchozí polohu

Provoz školy od 30.11. 2020

27.11.2020 | Kategorie: Obecné | Zaslal: webmaster

V lichém, 49. týdnu, tj. od pondělí 30.11.2020, pokračuje povinná prezenční výuka osmých ročníků podle stávajícího harmonogramu.

Dále je od pondělí 30.11.2020 zahájena povinná prezenční rotační výuka nižšího stupně gymnázia.

V lichém, 49. týdnu, tj. od pondělí 30.11.2020, budou ve škole na prezenční výuce povinně přítomny třídy 1A, 1B, 2A, 2B. Třídy 3A, 3B, 4A, 4B budou mít povinnou distanční výuku z domova (podle předchozích rozvrhů). V sudé týdny se situace obrátí.Žáci nižšího stupně gymnázia budou do budovy školy přicházet (i odcházet) hlavním vchodem. Před vstupem do šaten a dalších prostor školy použijí dezinfekci rukou a mají povinnost používat roušky nebo respirátory po celou dobu pobytu ve škole.

Výuka ve škole bude probíhat podle daného rozvrhu s upraveným rozvrhem učeben, protože musí být dodržena homogenita tříd a skupin. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.

S detaily průběhu výuky a obědy budou žáci ještě seznámeni 1. vyučovací hodinu 30.11.2020 (1. a 2. r.) a 7.12.2020 (3. a 4.r) prostřednictvím třídních učitelů.

Návrat

Ředitelka školy:
RNDr. Jana Pospíšilová
Zástupce ředitele:
Mgr. Radomír Holan
Adresa:
Palackého 191/1
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 321 515
sekretariat@g8mb.cz

g8mb.cz