Menu zvolené stránky/sekce

Celková navigace

Obsah zvolené stránky

Gymnázium Palackého 191/1

Zpět na výchozí polohu

Přijímací zkoušky 2020

Přijímání uchazečů ke studiu ve střední škole se řídí zákonem č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 243/2008 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 245/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přijímací řízení se uskuteční formou:
  • jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury a z matematiky s využitím centrálně zadávaných jednotných testů CERMATU
  • dalších kritérií (prospěch ze ZŠ, úspěchy v soutěžích a zájmová činnost)

První kolo přijímacích zkoušek proběhne ve dvou termínech, a to 16. 4. 2020 nebo 17. 4. 2020 pro všechny uchazeče.

Kapacita oboru vzdělání 7941K81 Gymnázium (8leté studium):  60 žáků

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy na tiskopisu předepsaném MŠMT do 2. 3. 2020. Prospěch ze ZŠ musí být potvrzen ředitelem ZŠ nebo notářsky ověřen.

Testy z matematiky a českého jazyka a literatury bude uchazeč konat dne 16. 4. 2020 na škole uvedené na přihlášce první v pořadí, 17. 4. 2020 pak na škole uvedené druhé v pořadí. V přijímacím řízení se počítají vždy lepší získané výsledky z obou termínů.

Případné informace na tel. 326 321 515

RNDr. Jana Pospíšilová

ředitelka školy

Kritéria přijímacího řízení

Ředitelka školy:
RNDr. Jana Pospíšilová
Zástupce ředitele:
Mgr. Radomír Holan
Adresa:
Palackého 191/1
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 321 515
sekretariat@g8mb.cz

g8mb.cz