Menu zvolené stránky/sekce

Celková navigace

Obsah zvolené stránky

Gymnázium Palackého 191/1

Zpět na výchozí polohu

Sdružení rodičů a příznivců G8MB, z. s.

V souladu s novým Občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) sdružení změnilo ke dni 01. 01. 2014 svoji právní formu na spolek.

Sdružení rodičů a příznivců G8MB je samostatnou právnickou osobou založenou v roce 2011 za účelem kooperace s Gymnáziem Mladá Boleslav.

Cílem, posláním a účelem Spolku je zejména:

 1. Spolupráce Spolku s Gymnáziem Mladá Boleslav za účelem vytváření podmínek pro zlepšení činností školy v oblasti výchovné, materiální a zájmové;
 2. Finanční pomoc Spolku škole při zajišťování mimotřídních a mimoškolních akcí organizovaných pro žáky školy, např. při organizování soutěží, činnosti kroužků, knižních odměn, exkurzí, návštěvy muzeí, sportovních akcí, adaptačních pobytů, zeměpisných a biologických praktik, vybavení školy apod.
 3. Materiální pomoc Spolku při zlepšování školního prostředí školy;
 4. Pomoc Spolku při získávání sponzorů.

Členství ve Spolku

 • Členství rodičů žáků školy ve Spolku je dobrovolné
 • Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která se ztotožňuje s účelem Spolku a chce působit v jeho rámci a má zájem na zlepšování činnosti školy.
 • Členství ve Spolku vzniká zaplacením členského příspěvku
  příspěvek pro šk.rok 2019/2020: 500 Kč
 • Upozorňujeme na nové číslo účtu Sdružení
  Číslo účtu: 2301615411 / 2010 (Fio Banka)

  variabilní symboly platby dle jména žáka

Děkujeme všem rodičům a příznivcům za příspěvek do našeho sdružení a vyzýváme ostatní rodiče, aby neváhali a stali se členy.


Ředitelka školy:
RNDr. Jana Pospíšilová
Zástupce ředitele:
Mgr. Radomír Holan
Adresa:
Palackého 191/1
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 321 515
sekretariat@g8mb.cz

g8mb.cz