Menu zvolené stránky/sekce

Celková navigace

Obsah zvolené stránky

Gymnázium Palackého 191/1

Zpět na výchozí polohu

  • Od 1. 2. 2020 je Gymnázium Mladá Boleslav zapojeno do projektu „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II pro SŠ a VOŠ I – Šablony G8MB
    Tento dvouletý projekt je spolufinancován z ESF (EU) a ze státního rozpočtu ČR v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
    Cílem projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a podpora možností personálního posílení o školního psychologa. Dále je podporována spolupráce pedagogů školy s pedagogy jiných  škol formou vzájemných návštěv a také spolupráce se zaměstnavateli. Zařazeno je i doučování žáků ohrožených školním neúspěchem na gymnáziu v Mladé Boleslavi.

Ředitelka školy:
RNDr. Jana Pospíšilová
Zástupce ředitele:
Mgr. Radomír Holan
Adresa:
Palackého 191/1
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 321 515
sekretariat@g8mb.cz

g8mb.cz