Menu zvolené stránky/sekce

Celková navigace

Obsah zvolené stránky

Gymnázium Palackého 191/1

Zpět na výchozí polohu

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)  poskytuje přímo ve škole bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, pedagogy školy, nepedagogickými pracovníky školy, se školskými poradenskými zařízeními, zákonnými zástupci žáka a dalšími odborníky.

Pro žáky školy se rovněž organizují preventivní a intervenční programy, které podléhají standardům odborné způsobilosti, jsou certifikované a jsou v souladu s příslušnými pokyny MŠMT k prevenci rizikového chování. U všech těchto aktivit je vždy přítomen pedagogický pracovník školy.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Tyto služby zabezpečují:

 

Školní metodik prevence:

Mgr. JIŘINA RYGEROVÁ kab. č. 18       
konzultace: středa 12.30-13.30 tel. 326214627
rygerova@g8mb.cz
Školní psycholog:
Mgr. PETRA VALENTOVÁ kab. VV              
konzultace: út, čt 7.30 - 12.30 v kab. u VYV
(dále kdykoliv dle domluvy)
tel. 326214625

valentova@g8mb.cz
Výchovný poradce:
Mgr. HANA VAJDOVÁ kab. č. 18 konzultace: pátek 8.30-9.30 tel. 326214627
(po předchozí domluvě, dále kdykoliv dle domluvy)
vajdova@g8mb.cz


Ředitelka školy:
RNDr. Jana Pospíšilová
Zástupce ředitele:
Mgr. Radomír Holan
Adresa:
Palackého 191/1
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 321 515
sekretariat@g8mb.cz

g8mb.cz